292aBonton predstavljaju pravila pristojnog ponašanja. Kako bi kučkarski život bio ispunjeniji poštovanjem i lišen neprijatnosti i napetosti trebalo bi poštovati neka pravila koja će šetnju sa psom učiniti prijatnijom:

1. Ne dopuštajte svom psu da prilazi vezanim psima ili psima na povocu pre nego što se vlasnik pita i dobije njegova saglasnost. Treba poštovati njihovo pravo što ne žele susret sa vama jer su mogući razlozi:
a) vlasnik se plaši
b) pas se plaši 
c) pas je dominantan
d) pas je agresivan
e) pas je povređen
f) pas je bolestan

2. Ne dovoditi u park ženku u teranju već je šetati ulicama

3. Ne dozvolite svom psu da dominira nad drugim psima

4. Ne hraniti tuđe pse bez pitanja

5. Ako se mužjak i ženka igraju, ne prilazite sa svojim psom. Ukoliko imaju vlasnike prvo ih pitajte za da li je u redu da pustite svog psa da im se pridruži.