Rep


Uloga repa u psećem životu je velika.

1. Pomaže psu da održava ravnotežu naročito da skreće dok trči, ali i kada hoda po uskim površinama, njišući rep s jedne strane na drugu doprinosi održavanju ravnoteže.

2. Važan je deo komunikacije i izražavanja osećanja. Psi ne mašu repom zbog neživih stvari, što znači da ne mašu kada su sami. Mogu nakratko da mahnu repom neposredno pošto smo ih ostavili same, ali ubrzo umire rep. Ako mislimo da mašu zbog loptice igrajući se s njom, oni to zapravo rade zbog nas ili drugih pasa ili životinja. Sa mesec dana starosti štenci počinju da koriste rep kao jedan od elemenata kojim komuniciraju.

Govor repa ima dva kanala kojima šalje informacije: položaj i pokret. Ne treba zanemariti ni uticaj oblika repa pri slanju komunikacijskih signala. Pokret je veoma važan jer su pseće oči mnogo osetljivije na pokret negoli na detalje ili boje.

Zabluda koja se prenosi iz godine u godine, iz decenije u deceniju je da čim pas maše repom znači da pokazuje radost. Ali nije svako mahanje odraz radosti.