Zubalo im je heterodontno (čine različite vrste zuba): sekutići, očnjaci, pretkutnjaci, kutnjaci. Većina pasa ima 42 zuba. U donjoj vilici nalaze se 22 zuba, a u gornjoj 20; razliku prave dva kutnjaka više donje vilice: 12 sekutića, 4 očnjaka, 16 pretkutnjaka i 10 kutnjaka (4 gornja, 6 donjih). Izuzeci među psima su dol sa 40 zuba, mali južnoamerički divlji pas sa 38 zuba i lisica sa ušima nalik slepom mišu sa 46 do 50 zuba. Među domaćim psima rasa čau čau ima 44 zuba.

270aLjudi imaju manje zuba od pasa – 32, pri tome pseći su tvrđi, zašiljeniji, očnjaci mnogo veći, a vilice snažnije.

Prednji zubi (očnjaci i sekutići) služe za kroćenje tj. hvatanje i zadržavanje žrtve. Očnjaci su najveći zubi – gornji nešto duži od donjih – čija dužina kod vukova prelazi i pet centimetara. Služe za čvrst i opasan ugriz plena. Sekutići pripomažu očnjacima u hvatanju i držanju žrtve, a uloga im je i u čupanju, vučenju, uklanjanju tkiva sa mrtve žrtve i čupkanju voća. Takođe i za skidanje tkiva sa kostiju, glodanje kostiju i održavanje krzna. Gornji sekutići su veći i snažniji od donjih.

Od očnjaka ka zadnjem delu vilice, testerasti pretkutnjaci služe za mrvljenje hrane u manje komade. Njihove oštre ivice veoma lako seku mesno tkivo. Čvrsti kutnjaci lome i mrve kosti. Četvrti gornji pretkutnjak i donji prvi kutnjak su tzv. sekači. Veći su od ostalih zuba i pri zagrizu uklapaju se kao makaze. Zbog toga takođe služe za cepanje kože i mesa.

Mlečnih zuba ima 28, 14 u gornjoj i 14 u donjoj vilici: 12 sekutića, 4 očnjaka i 12 pretkutnjaka. Svi izrastu sa šest do osam nedelja. Mnogo su manji i uži od stalnih zuba, slabijeg korena i oštrijih vrhova. Kod mlečnih zuba nema kutnjaka. Sa tri-četiri meseca počinju da menjaju zube. Sa četiri mesaca, gornja četiri mlečna sekutića su već ispala i najčešće niknu stalni sekutići. Najčešće sa pet i po meseci gornji očnjaci su dopola izrasli. Svi zubi se promene između šestog i sedmog meseca života. Sa godinu dana u potpunosti izrastu. Starenje zuba zavisi od vrste zubala, urođenog kvaliteta zuba, vrste hrane koju pas jede...

80a269aNjuška i ugriz

Snaga zagriza premašuje sto kilograma po kvadratnom centimetru. Kod nekih većih pasa tipa mastif izmerena je snaga zagriza oko sto pedeset kilograma po kvadratnom centimetru. Ipak najsnažniji zagriz ima kanid izdužene njuške – vuk.

 

Zubala

227a1. Makazasto – pravilno zubalo. Gornja i donja vilica uklapaju se tako da pri zagrizu, unutrašnja strana sekutića gornje vilice blago dodiruje spoljašnju stranu sekutića donje vilice

 

228a2. Kleštasto – Pri zagrizu sekutići gornje i donje vilice dodiruju se vrhovima

 

229a3. Predgrizajuće zubalo – Pri zagrizu nema dodira gornjih i donjih sekutića jer su donji znatno ispred gornjih.

 

230a4. Podgrizajuće zubalo – Pri zagrizu nema dodira gornjih i donjih sekutića jer su gornji znatno ispred donjih.