176aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Chrysocyon

Vrsta (Species): Vuk s grivom (Chrysocyon brachyurus)

Nije ni vuk ni lisica, iako izgledom i nazivom može da navede na takvu misao pa ga zovu i „lisica s nogama kao štule“. Iako su po dužini nogu potpuna suprotnost, u najbližem srodstvu je sa južnoameričkim divljim psom, s tim što je vuk s grivom u još težem položaju jer je oznakom NT (near threatened) kategorisan kao vrsta blizu ugroženosti.

Izgled

Do ramena visok oko 90 cm, težak 20–25 kg, a na tu visinu dugačak samo oko 100 cm od glave do korena repa, a sa repom oko metar i po. Lako je zaključiti da su mu noge duže od trupa. I pored toga što imaju dugačke noge nisu najbrži trkači među kanidima.

Način života

Vukovi s grivom obično žive samotnjački. Kao usamljen lovac – bez čopora – mora da lovi lakši plen. Ženka u stomaku nosi najviše tri mladunca.

Hrana

Poput južnoameričkih divljih pasa najviše se hrane glodarima, ali i pticama, gmizavcima, žabama, insektima, voćem, šećernom trskom. Love i neobičnu životinju armadilo.

Staništa

Živi u Južnoj Americi. Lovi u visokoj travi brazilskih i argentinskih vlažnih, blatnjavih terena i šuma.