280aNeprijateljsko ponašanje javlja se i među psima koji nemaju probleme u ponašanju, često pri uspostavljanju hijerarhije, odbrani teritorije, hrane ili partnera; čak ženka koja nije u teranju vrlo često je uzrok sukoba među psima.
Susret dva samouverena psa treba brzo da se završi, tj. da svako ode na svoju stranu. Ukoliko se zadržite na mestu nakon ritualnog plesa pozdravljanja može doći do rituala dominacije i konflikta, naročito ako se nađe faktor više za sukob, kao što je još jedan pas (naročito ženka), neka hrana, voda, ili se jedan pas nađe na teritoriji drugog.

Pri susretu vlasničkih pasa, ako su oba bez povoca, vlasnici mogu da odigraju ključnu ulogu. Ne treba da se približavaju psima – naprotiv. Mirno početi sa udaljavanjem na različite strane i bez panike, smireno pozvati svog psa. U psećem umu – pod uslovom da vas pas smatra vođom – to će značiti da čopor kojem on pripada ne želi sukob i otići će za svojim vođom. Nasuprot tome, prilaženjem, podizanje tona, panične rečenice kojima traže da se smire zapravo ih podstiču na tuču. U psećem umu to znači da ceo čopor odlučuje da krene u napad (ceo čopor ste vi i vaš pas), jer prilaženje je pridruživanje, a dosta govora naročito visokog tonaliteta za psa znači uzbuđenje.

Ako su pri susretu oba psa na povocu, obavezno ga olabavite. Ako dok se njuše, primetite da su oba samouverena, ne zadržavajte se već komandom pozovite psa da nastavite šetnju dalje ili kratko cimnite u stranu i udaljite se jedni od drugih.
Ukoliko je jedan na povocu, a drugi slobodan i priđe mu, nikako u panici ne vucite jer će to stvoriti napetost, a drugi pas je slobodan i moći će da reaguje. Zato se okrenite i udaljite, pravilnim pokretom ruke ne dozvolite vašem psu da se okreće, već ga usmeravajte kuda ste se uputili.