104aDomaći psi, nastali su od vuka i od njih nasledili veliku potrebu za kretanjem. Šetnja je najvažnije vreme koje provodite sa psom. U tom periodu fizički je aktivan, kretanjem troši višak energije, istražujući uči o svom životnom okruženju. Ukoliko ste u šumi, sva čula i čitavo telo biće mu aktivno – istraživaće, trčaće i savladavaće prirodne prepreke. Pri tome, sve to koristi i vama jer ste u pokretu. Mnogi misle da pas želi napolje samo da bi obavio fiziološke potrebe, pa ga zato samo puste u dvorište ili naprave krug oko zgrade iako on zapravo želi dužu šetnju. Čak i ako imate veliko dvorište, to nije dovoljno. Morate se šetati sa njim jer čak ni trčanje po dvorištu ne može da zameni simulaciju migracije, niti istraživanje okoline. Nije prirodno da pas ostane zarobljen na jednom mestu, a uz to često i vezan lancem. Zapravo to je blaži oblik zlostavljanja.

Kada štene napuni otprilike tri meseca – uz prethodno obavezno primljene sve neophodne vakcine – počinje izlazak sa psom u šetnje; u početku kraće i nedaleko od mesta gde živite, a postepeno sve dalje i duže.