201aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Vulpes

Vrsta (Species): Mala afrička lisica – fenek (Vulpes zerda)

 

 

Najmanja je lisica na svetu, ali i najmanji divlji kanid.

Izgled
Visina joj je oko 20 cm, teška i manje od kilograma, a retko više od 1,5 kg, dok je dugačka 25–40 cm. Iako je tako mala, ima najveće uši, 10–15 cm, kako bi se preko njih oslobodila toplote i čula najslabiji zvuk. Krzno joj je svetlo i gusto kako bi čuvalo toplotu za vreme hladnih noći u pustinji.

Način života
Dobro je prilagođena očuvanju svežine i pronalaženju bilo kakve hrane u vrelom, suvom pesku. Danju se odmara u hladnim peščanim jamama, a noću kreće u lov. Izuzetno brza, naročito uzimajući u obzir njenu veličinu.

Hrana
Hrani se glodarima, gušterima i insektima.

Stanište
Živi u pustinjama Afrike i Arabije.