Dva su tipa agresije koja u osnovi znači napadanje i kidisanje, a to su prirodna agresija i neprirodna agresija.

Prirodna agresija
To nije agresija radi agresije ili pukog dokazivanja snage, jer takva je unutar čopora neprirodna. Ipak u određenim okolnostima postoji prirodna sklonost jedinke da napadne drugu, bilo iste ili neke druge vrste. Pravilnim vaspitanjem svog psa, prirodna agresija je pod kontrolom. U suprotnom nastaje stečena agresija.

Okolnosti u kojima se javlja prirodna agresija su:
a) Lov: Da bi preživeli u divljni, moraju da napadaju i love druge životinje. Kod domaćih pasa takva sklonost mora se kontrolisati. Vlasnik ne sme dopustiti svome psu da kidiše na druge životinje ili ljude.

b) Hijerarhija: Tuku se kako bi odredili položaj jedinki u čoporu. Prirodno je da pokazuju agresiju samo dok ne pobede u raspravi. Sve iznad toga je neprirodno. Zato je zadržavanje vlasnika sa svojim psima na jednom mestu u parku potencijalni rizik za buđenje prirodnog instinkta ka stvaranju hijerarhije jer psi često počinju da doživljavaju sebe i ostale kao jedan čopor.

c) Teritorija: Teritorijalna su bića. Prirodno je da brane prostor na kome žive i reaguju ukoliko neko uđe na njega. Vukovi i ostali psi u divljini brane svoje šume i livade, a domaći dvorište, stan, automobil... Neki su manje, a neki više teritorijalni. Ne sme se dozvoliti svome psu da svako mesto na kojem se nađe tretira kao svoj posed.

d) Hrana: U divljini, psi na vrhu hijerarhije prvi imaju pristup hrani, a onda ostali. Najslabiji članovi čopora poslednji jedu. Zbog toga je bitno da vlasnik pokaže da je vođa. Ne hranite napolju svog psa niti druge vlasničke pse jer im može probuditi instinkt borbe za hranu.

e) Parenje: Mužjaci ulaze u konflikt zbog ženke i takve tuče završavaju se ozbiljnijim povredama jedino ako se sukobe psi slične dominacije i snage. Obavezno izbegavajte susret makar dva mužjaka i ženke u teranju jer je sukob izvestan. Neke čak imaju izražajan miris tokom čitave godine i to takođe može da bude okidač za ovaj prirodni instinkt.

f) Leglo: Kuje štite svoje mlade. Mogu da pokažu veliku agresiju ukoliko osete da je neko pretnja štencima. Naročito silovito ujedaju ukoliko ih neko napadne. Kako odrastaju, ova vrsta agresije jenjava. Zato ne prilazite keruši koja jasno pokazuje da ste nepoželjni.

g) Čopor: Psi vrlo često štite članove čopora. Naročito jači i dominantniji voljni su da brane slabije i uplašene. Zbog toga treba obratiti pažnju kada vaš pas prilazi dvoma vlasničkih pasa jednog vlasnika.

h) Strah: Opasnost iz kojeg nema izlaza nagnaće psa da pobegne ili napadne. Ne dozvolite svome psu da naglo priđe uplašenom.

Neprirodna agresija
Javlja se kod domaćih pasa čovekovom „zaslugom“. Taj ljudski upliv može biti dvojak ili kombinacija oba. Jedan se javlja kontrolom ukrštanja, a drugi je stečena agresija.

1) Kontrola ukrštanja: Stvaranjem rasa određenih gena, koje ispoljavaju agresivni karakter prema ljudima, psima, nekim drugim životinjama. To su psi koje su ljudi ukrštanjem stvorili sa ciljem da budu takvi.

2) Stečena: Ovakva agresija jedan je od najčešćih problema u ponašanju, a nastaje nepravilnim vaspitanjem. Kao i genetski utisnuta (ukrštanjem radi stvaranja agresivnih pasa), i ova može biti ispoljena prema ljudima, psima i drugim životinjama.

114aBezgranična agresija
Agresija može toliko da eskalira da pas upada u stanje u kojem je potpuno van kontrole. Namera mu je da napadne odmah. Tu se ne radi o želji da se odbrani teritorija, ženka, hrana... već o konstantnom agresivnom stanju svesti. Napadaće metu dok je ne iscrpi, dok u njoj više ne bude života; ima potrebu da uhvati nešto u želji da zakolje. Za takvo stanje psa, odgovorni su ljudi. Ono se ne javlja preko noći već postepeno usled nepravilnog vaspitanja.
Svaki pas može da postane bezgranično agresivan. Ali snaga psa-napadača, kao i snaga i fizička veličina žrtve odrediće obim štete.
Iako može da se javi kod svih pasa, najčešća je kod rasa stvorenih za borbu, službenih ili onih koji love druge životinje, jer je njihova predispozicija da postanu takvi veća nego kod ostalih. Ali koji god pas bio u pitanju – nijedan ne sme biti u tom stanju. Ukoliko jeste – problem se mora odmah rešavati!