Najvažniji razlog sterilizacije i kastracije je smanjenje preteranog broja domaćih pasa i domaćih mačaka. 
Jedna nesterilisana ženka na ulici mnogo je više od jednog ili dva legla godišnje. Problem je mnogostruko veći jer se mora računati na geometrijsku progresiju (niz brojeva gde se svaki član, nakon prvog, pronalazi množenjem prethodnog sa nekim fiksnim brojem. Npr. sa brojem 3 niz će izgledati: 2, 6, 18, 54...)

 294a

Sterilizacija ženki i kastracija mužjaka imaju još mnoštvo prednosti.

Sterilizacija
Sprečava pojavu tumora mlečnih žlezda i infekcije urinarnog trakta. Eliminacijom hormonskih signala može se umiriti temperament psa što je naročito važno za ulične pse. Vlasnik se lišava problema koje donosi period kada je ženka u teranju jer po psećem bontonu treba izbegavati teren na kojem šetaju psi, a rešava se i problem sklonosti ženke da beži u to vreme i moguća pojačana razdražljivost.

I za mužjake i za ženke eliminacija hormonskih signala može da umiri temperament što je važno kako za ulične pse, tako i vlasničke pse.

Kastracija
Uklanja polni hormon, testosteron. Smanjiće agresivnost i ublažiti neka njegova dominantna ponašanja, poput nagona za formiranjem hijerarhije i teritorijalnost, koje može čak i potpuno da anulira. Naročito veliki efekat ima kod agresivnosti i sklonosti ka bežanju kada oseti ženku u teranju. 
Kastriranog psa mnogi mužjaci ne smatraju konkurencijom, pa se na taj način umanjuje šansa za tuču. Dešava se da pri susretu dva kastrirana mužjaka, ili ako je bar jedan od njih kastriran, pokažu dominantan prilazak i stav, ali nakon njušenja počnu da se igraju.

Kastracija neće promeniti osnovni karakter psa. Što je pas stariji kada se kastrira, to je manja mogućnost da će njegove dominantne osobine biti smanjene. Kastrirani mužjak više neće biti sposoban za razmnožavanje. Erekcija će i dalje biti moguća, ali stvaranje sperme je zaustavljeno.