177aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Nyctereutes

Vrsta (Species): Rakunski pas (Nyctereutes procyonoides)

Rakunski ili rakunoliki pas ima takvo ime jer je nalik rakunu. Ipak, pravi rakun severne i južne Amerike pripada porodici rakuna (procionida), a rakunski pas je primitivan pas porodice kanida.

Izgled
Visine je 20–30 cm, Težina zbog hibernacije (hibernacija je zimski san toplokrvnih životinjskih vrsta; stanje veoma usporenog metabolizma i niske telesne temperature tokom zime) dosta varira, između 3 i 10 kg. Dugačak je 50–65 cm.

Način života
Žive u parovima i manjim grupama. Jedini su kanidi koji hiberniraju. U jesen se hrane mesom i voćem kako bi nabacili salo, a onda se povlače u svoje jazbine. Zimu prespavaju, a bude se na proleće. Odlični su plivači i jedini kanidi koji ne umeju da laju.

Hrana
Svaštojedi su i jedu raznovrsnu hranu, od glodara i drugih manjih životinja do voća i žireva. S obzirom na to da su snažni plivači hvataju i žabe, ribe i vodene bube u potocima i rekama. Takođe su i strvinari pa kopaju po deponijama i đubretu tražeći ostatke hrane.

Stanište
Nastanjuju istočnu Aziju, ponajviše u dolinama reka gusto obraslim šumom. Inače često nastanjuju oblasti blizu potoka i reka.