Životni vek psa obično je duži od deset godina, ali nikada se to sa sigurnošću ne može predvideti. Poznati su slučajevi da su psi živeli više od dvadeset pet godina, ali to su retki izuzeci.

Manji psi brže sazrevaju, sa oko godinu do godinu i po dana, ali ima i onih koji sazrevaju sa dve i po godine što je osobenost većih pasa. Takođe, manji psi kasnije ulaze u staračko doba i duže žive, ali i tu ima izuzetaka poput buldoga koji žive koliko i velike doge, oko osam godina.

235aU staračkom dobu dlaka sedi, naročito dlaka njuške, a ostalo krzno gubi glatkoću. Zubi žute, postaju tupi ili ispadaju. Mnogi delimično ili potpuno oslepe i ogluve ili izgube glas. Pas vremenom postaje trom, ravnodušan prema svemu što ga je nekada radovalo ili uzbuđivalo. Ali i tu ima izuzetaka, pa neki psi do poznih godina ne gube želju da njuškaju i energično reaguju.

Psi se aktivno ne boje smrti. Ona ih ne opterećuje. Ako boluju od ozbiljne hronične bolesti, ljudi će sažaljevati psa, a psi, dokle god ne osećaju simptome ponašaće se kao da su potpuno zdravi, jer pas živi u trenutku.

Ne postoji precizna šema koja upoređuje pseće godine sa ljudskim. Ustaljeno računanje je da je jedna pseća godina sedam ljudskih, ali to nije precizno. Psi sa tri do četiri meseca počinju da menjaju zube što je ekvivalent ljudskih pet do šest godina. Prve dve godine psećeg života nisu četrnaest ljudskih godina, već oko dvadeset pet. Nakon toga svaka naredna godina je manje od sedam ljudskih. Pri računanju u obzir treba uzeti i veličinu i brzinu sazrevanja i period starenja psa, što je sve veoma teško precizno odrediti.

Tabela koju treba uzeti sa rezervom, ali koja daje solidne smernice pri određivanju koliko pas ima ljudskih godina:

Pas 3 meseca – čovek 5 godina
Pas 6 meseci – čovek 10 godina
Pas 1 godina – čovek 15 godina
Pas 2 godine – čovek 24 godine
Pas 3 godine – čovek 28 godina
Pas 4 godine – čovek 32 godine
Pas 5 godina – čovek 36 godina
Pas 6 godina – čovek 40 godina
Pas 7 godina – čovek 44 godine
Pas 8 godina – čovek 48 godina
Pas 9 godina – čovek 52 godine
Pas 10 godina – čovek 56 godina
Pas 12 godina – čovek 64 godine
Pas 14 godina – čovek 72 godine
Pas 16 godina – čovek 81 godinu
Pas 18 godina – čovek 91 godinu
Pas 20 godina – čovek 101 godina
Pas 21 godina – čovek 106 godina