Pre sukoba, psi najčešće režanjem i govorom tela daju znake upozorenja. Međutim, može se javiti i bez duge i uočljive najave.

Neki od razloga sukoba:

254a1. Posledica susreta dominantnih pasa. Javlja se iz potrebe za nametanjem sebe kao vođe, a da pritom pas koji tumači dominantne signale to ne prihvata. Tada najčešće nastupa pseći ples koji je jedan od govora tela kojim jedinka pokazuje svoj stav.

2. Zbog straha tj. prinude da se brani.

3. Kao posledica problema u ponašanju. U tom slučaju pas bezrazložno napada.

4. Dešava se da nestabilan pas preti stabilnom, dominantnom psu. Vrlo često ovo se završava izbegavanjem sukoba od strane dominantnog jer oseća tu nestabilnost, ali ukoliko ga pas napadne odgovara na napad.