Humaniziranje pasa znači pridavanje psima osobine čoveka: u manjoj ili većoj meri doživljavanje i ophođenje prema njima kao ljudskoj vrsti. Cilj toga je da se čovek oseća bolje, ne vodeći računa o potrebama psa i psećem doživljaju sveta. Tako štetimo životinji, a sami se još više distanciramo od prirode i nastavlja se čovekovo kroćenje prirode.
Psi upoznaju i raspoznaju svet kao i ono što ih okružuje pre svega mirisom. Način upoznavanja i dalja komunikacija sa okruženjem, esencijalna je razlika između čoveka i psa. I psi i ljudi su sisari, ali tu nastupa razdvajanje. Psi su zverovi a ljudi primati. Koliko god bili bliski, čovek i pas su odvojene vrste i tu činjenicu treba poštovati.

 

101acNeprimetno i primetno humaniziranje

Primeri neprimetnog humaniziranja su nošenje psa pod miškom, stavljanje šnala, gumica, naočara za sunce... Neki ljudi zaista misle da je to dobro za psa, ali vrlo često razlozi ovakvih postupaka su podizanje lične atraktivnosti, želja za privlačenjem pažnje ili deo imidža. 
Primeri primetnog, izraženog humaniziranja koje je najčešće surovo i prelazi u ozbiljnu zloupotrebu pasa je upotreba u sportu: trke hrtova pandan su atletici, borba pasa boksu, ultimat fajtu... izložbe pasa izboru za mis... Dresura je takođe vid humaniziranja: da se pravi mrtav, prevrće u stranu, šeni, da na komandu laje... Ako obratite pažnju na druge pse koji su u blizini, videćete da ih to što dresirani pas radi nimalo neće zadiviti.

 

Najčešći načini humaniziranja pasa

1. način upoznavanja

2. podsticanje da se ponašaju kao ljudi: jedu za stolom, voze se u kolicima...

3. tumačenje psećih postupaka – govora tela ili izraza lica – ljudskim osećanjima i emocijama: „tera mi inat“, „zapamtio mi je ono i sad mi vraća“, „ljut je na mene što mu nisam dao kobasicu“, „ajde da se pomirite“...

4. doterivanje psa: oblačenje u kostime, pravljenje frizure, ogrlice koje šljašte...

5. verovanje da pas razume složene rečenice i rečenice u nizu

6. primenjivanje metoda za rešavanje ljudskih problema, na rešavanje problema u ponašanju kod pasa

7. tretiranje kao da je dete: nošenje, nunanje...