Odraslom psu, potrebne su najmanje dve šetnje dnevno, što je minimum oko sat i po vremena hoda. Ali broj izlazaka i vreme provedeno u njima nije isto za svakog psa. Ne postoji tačna, univerzalna mera. Jedina mera je da traju dovoljno dugo da se pas umori. Faktori koji utiču su:

1. Temperament i energičnost psa – neki vole da duže šetaju, a neki kraće. Neki su za aktivnu, a nekima je lagana šetnja u skladu sa karakterom. Zato je bitno da sklonosti za fizičkom aktivnošću vas i vašeg psa budu iste ili približno iste. To je bitno kod odabira psa.

121a

140a2. Starost psa – starenjem, prirodno je da se kondicija smanjuje. Stariji psi mogu se umoriti nakon petnaest minuta.

3. Zdravlje psa – budite što upućeniji i što svesniji njegovog zdravstveno stanja i njegovih granica što se tiče fizičke aktivnosti. Tada ćete lakše primetiti neuobičajeno ponašanje tokom šetnje i eventualne medicinske probleme. Ne forsirajte ga prekomerno. Ako se umori, napravite pauzu. Ako inače voli tri puta dnevno da trči, a iznenada stane tokom kratke šetnje, možda mu nije dobro. Tražite savet veterinara. Ako pas ima neko hronično oboljenje, takođe se posavetujte sa veterinarom u vezi sa tim koliko bi dugo trebalo da šetate i kojim tempom.