Kritično ugrožene vrste – CR: crveni vuk (Canis rufus) 50–75 jedinki, darvinova lisica (Pseudalopex fulvipes) oko 300 jedinki, ostrvska lisica (Urocyon littoralis).
Ugrožene vrste – EN: etiopski vuk (Canis simensis) oko 500 jedinki, dol (Cuon alpinus) oko 2000 jedinki, afrički divlji pas (Lycaon pictus)
Blizu ugroženosti – NT: vuk s grivom (Chrysocyon brachyurus),
Izloženi ugroženosti/ranjivi – VU: dingo (Canis dingo), južnoamerički divlji pas (Speothos venaticus), blanfordova lisica (Vulpes cana)

302aCrveni vuk je u divljini bio istrebljen, ali je 1988. nekolicina primeraka ponovo uvedena u Severnoj Karolini. Broj jedinki rastao je do 2004. ali je od tada ponovo u padu. U periodu od 2012. do 2015. opao je čak za 50% – sa 100 do 120 na 50 do 75.
Neke vrste, poput folklandske lisice već su izumrle.