93aDva najznačajnija elementa pri mahanju repom su:

1. Brzina – govori o nivou uzbuđenosti. Brzo mahanje repom znak je uzbuđenosti ili napetosti
2. Radijus tj. koliko je širok zamah – govori o emocionalnom stanju psa

Osnovni tipovi mahanja repom su:
1. Široko mahanje repom prijateljski je signal.
2. Snažno, široko mahanje celom zadnjicom označava veliku radost.
3. Lagano mahanje repom spuštenog ili srednje spuštenog repa, uz mali radijus, dakle svaki zamah je malen (kratak) javlja se najčešće pri pozdravljanju psa koji nema nikakvu nameru da dominira, već bezazleno i pomalo nesigurno prilazi.
4. Praćkasto mahanje vrhom uzdignutog repa znači: znatiženju, obazrivost, pristup nepoznatom uz pokazivanje da pas ne prilazi sa željom da se pokori. Ukoliko su pokreti usporeni i kruti uz druge signale komunikacije bilo zvučne ili očima, ušima, ustima, položajem tela... može da znači spremnost za napad.