Položaj glave može dosta reći o namerama životinje. Šiljata glava psa mnogo jasnije šalje signal od zatupljene njuške.

Glava koja je usmerena ka drugoj jedinki, bilo da je to pas, mačka, čovek ili druga životinja... može značiti da želi da dominira ili napadne, ali i ne mora jer u taj izravan pogled moraju se uzeti u obzir i signali koje šalju ostali delovi tela, pre svega uši, oči, rep, položaj tela... Ako su oni dominantni onda je svakako namera da se dominira ili čak pokaže neki vid agresije. S druge strane onom koga poznaje i za njega ga vezuje pozitivno pamćenje, pas će prići direktno uz opušteno telo i pokrete raspoloženja.

37aPas okreće glavu od jedinke kad je:
1. Cilj prilaska i upoznavanja bez agresivnih namera
2. Želja da se pokornom ili uplašenom psu pošalje pomirljiv gest
3. Pri susretu sa drugim psom bez želje za sukobom
4. U potpunosti nezainteresovan za susret