Lisica


200aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Vulpes

 

 

Postoji više od deset vrsta lisica. Lisice su psi, ali nisu u bliskom srodstvu sa divljim psima i vukovima. Sva čula su im izuzetna, a njuh naročito. Lisica ne voli društvo pa se po tome razlikuje od domaćih pasa, vukova i šakala.

Izgled

Lisice se od ostalih članova porodice kanida razlikuju po obliku očiju, slabijoj telesnoj građi, dugačkom kitnjastom repu.

Način života

Ponašanje lisice razlikuje se od ostalih pasa. Ne voli društvo i obično živi samotnjački pa nije čudo što je najčešće i usamljeni lovac koji teži da ostale lisice drži van svoje teritorije. U potrazi za hranom prevaljuje i do 10 km.

Hrana

Lisice jedu skoro sve: male sisare poput miševa, ptice, guštere, žabe, jaja reptila, zmije, insekte, crve, voće... Vrlo često su i strvinari.

Stanište

Ima ih gotovo svuda, ali nisu domoroci u Australiji, jugoistočnoj Aziji ili Antarktiku. Veoma su prilagodljive na staništa u kojima žive i zato ih ima od ledenog Arktika, preko područja golih planina, vrelih pustinja, u kojima živi nekoliko vrsta lisica, do veoma naseljenih gradova.