175aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Vulpes

Vrsta (Species): Crvena lisica (Vulpes vulpes)

Izuzetno obazriva i oprezna kada vidi nešto nepoznato zbog čega je poznata u basnama, poslovicama, bajkama, pesmama...

Izgled
Crvena lisica je visoka 35–50 cm, teška 5–11 kg, a dugačka 45–90 cm plus rep koji je dugačak 30–50 cm.
Crvena lisica je najveća lisica. Što se više spuštamo od severa prema jugu, lisice su sve manje, slabije i imaju sve manje crvene boje u krznu. Zbog dugačke njuške i oblika ušiju, liče na kojote, ali kraćih su nogu. Vrh repa crvene lisice uvek je beo.

Način života
Ako je ikako moguće ne kopa svoju jamu, već se naseljuje u stare napuštene jame jazavca, ili stanuje zajedno sa jazavcem, iako ovi nikako ne vole društvo drugih životinja.
Ponekad laju ili zavijaju, naročito zimi za vreme snega i velike hladnoće, ali najčešće ih čujemo za vreme parenja.

Hrana
Mesožder je, ali i svaštojed i lešinar. Lovi srne, zečeve, kuniće, ribe, a hrani se i insektima, skakavcima, glistama, kruškama, šljivama, grožđem, jagodama. Najradije jede miševe koji su verovatno njena glavna hrana. Odlazi i u grad gde hranu nalazi po smeću, pošto je i strvinar.

Stanište
Veoma je prilagodljiva i živi od pustinja i planina do centara gradova. Crvena lisica jedan je od najprisutnijih mesoždera na svetu. Nastanjuje šume i otvorene oblasti Severne Amerike, Evrope i Azije, a u Australiju je dovedena 1780. godine.