Više od 75% vlasnika opasnih rasa deklariše se da su izabrali te pse jer su snažni. A dobar deo preostalog procenta je sličnih ili istih motiva – samo prikrivenih. Dakle gotovo svim vlasnicima opasnih rasa, želja je da izgledaju žestoko. Neki idu toliko daleko da ih koriste u borbama. Velika većina to ipak ne radi, ali kupiranjem ušiju i potkušavanjem repa (u zavisnosti o kojoj pasmini je reč) eksplicitnije pokazuju koliko je njihov pas opak ili elitističkim stavom izražavaju koliko je njihov primerak pravi predstavnik rase. Ako im ostave preklopljene uši onda ili time zamaskiraju svoje prave motive zbog kojih imaju takvog psa ili pokušavaju da dokažu kako ovakve rase zapravo nisu onakve kakvim su predstavljene i da mnogo zavisi od gazde. Da zavisi od načina vaspitanja to je tačno, ali činjenice kažu i da su određene rase nosioci određenih gena. Oba faktora su bitna pri određivanju šta je opasan pas.

242a