Čula


304aŽivimo pre svega u fizičkom svetu, a interakciju sa njim ostvarujemo preko čula kojih imamo pet: miris, vid, sluh, dodir i ukus. Koje će čulo životinje biti najrazvijenije, zavisi od toga koje omogućava najbolje preživljavanje u životnom okruženju i lovu. Neke vrste prave čulnu hijerarhiju, u kojoj su dva ili tri čula izraženija od ostalih.

Najrazvijenije čulo kod vukova je miris. Razvije im se pre vida i sluha. Zbog toga vukovi pre svega veruju čulu mirisa jer im je ono najoštrije, zatim sledi čulo sluha, a onda vida. Kod domaćih pasa razvoj čula često se odvija drugačije ili se razvijaju uporedo i zbog toga je nemoguće generalizovati i tvrditi koje je čulo kod domaćih pasa najbolje i kojim redom po razvijenosti su raspoređeni. Kod nekih jedinki je to njuh, kod drugih vid; nekima je sluh istančaniji a nekima manje izoštren; a neki psi su fleksibilniji i koriste sva čula podjednako. Čula su oblikovala umove pasa i umnogome odredila njihovo ponašanje i percepciju sveta. Neki lakše stupaju u kontat očima s ljudima, neki to odmah tumače kao izazov i dominaciju što je vrlo prirodna pseća reakcija jer je pre svega njuh, a ne vid način upoznavanja pasa. Najviše informacija o svetu psi primaju preko njuha, dok ljudi putem čula vida čak 60%–70% informacija.

Zbog izrazito razvijenih čula, mnogi nadražaji koji suviše uzbuđuju – vrlo su im nemili. Vrlo su osetljivi prema glasnim i oštrim zvukovima i mirisima, a nešto manje prema jakoj svetlosti.