264aPovodac i ogrlica glavne su alatke u vaspitanju psa. Pomažu nam da pokažemo šta od njega tražimo, kuda ga usmeravamo, kako da se ponaša u šetnji... a sve sa ciljem pravilnog vaspitanja. Osim toga, za vreme šetnje među mnoštvom ljudi i prometnim ulicama, štiti ga od vozila, ali i sprečava nepoželjno reagovanje među psima i ljudima, bilo da su ga ljudi namerno ili nenamerno izazvali, ili jednostavno zbog pseće percepcije koja se razlikuje od ljudske, mogu drugačije da dožive određenu situaciju. Pri tome, poštujemo strah ljudi od psa. Zbog svih ovih razloga, u gužvi, psa obavezno držati na kratkom povocu.

Vrste ogrlica
1. Davilica – za snažnije pse obavezan, ali nijednom psu neće škoditi – naprotiv. Lakše i jednostavnije ćete kontrolisati psa; a ako se pas ponaša kako treba, pritisak na vratu ne postoji.

265a

2. Poludavilica – može se koristiti kod pasa koji su stabilni, dobro vaspitani.

267a

3. Obična ogrlica – mnogo je više natezanja sa psom ako oko vrata ima običan kaiš umesto davilice.

266a

4. Am – s obzirom na to da je kontakt povoca sa psom na leđima ili donjem delu vrata, ne možete u potpunosti kontrolisati psa niti korigovati njegovo ponašanje. Zbog toga, am treba izbegavati. Mnogi misle da je psu najteže da se izmigolji i otrgne s povoca ako ima am, ali to nije tačno. Mnogo lakše se izvuku iz njega nego sa davilice ili poludavilice. Am na psa treba staviti ukoliko se koristi za vuču saonica i slično.

268a