180aCarstvo: Životinje (Animalia)

Razdeo (Phulum): Hordati (Chordata)

Podrazdeo (Subphulum): Kičmenjaci (Vertebrata)

Klasa (Classa): Sisari (Mammalia)

Red (Ordo): Zverovi (Carnivora)

Familija/Porodica (Familia): Psi (Canidae)

Rod (Genus): Speothos

Vrsta (Species): Južnoamerički divlji pas (Speothos venaticus)

Poznati po nazivu mali divlji psi ili kolumbijski psi. O njima se često govori kao o lisicama ili zoroima jer je španski naziv za lisice zorros, ali njih ne treba brkati ni sa vukovima niti sa lisicama. Karakteriše ih vilica sa 38 zuba za razliku od 42 kod većine pasa. Poput dinga po broju jedinki koje su ostale u prirodi pripadaju ranjivoj, osetljivoj grupi životinja.

Izgled

Visoki su svega 20–30 cm. Imaju najkraće noge među divljim kanidima. Teški su 5–10 kilograma, a dugački 50–75 cm. Izgledom podsećaju na vidru.

Način života

Odlični su plivači i usamljeni lovci na male životinje. Ali ovi žestoki kanidi zagnjuriće u vodu i loviti kapibara, koji je najveći glodar na svetu – dugačak 130 cm.

Hrana

Glavni plen su im vodeni glodari.

Stanište

Žive u gustim šumama i šipražju Južne Amerike. Nastanjuju močvarne predele ili predele blizu potoka i reka koji su takođe bogati životom.