Koliko je domaći pas opasan, definiše skup sledećih osobina: snaga, borbeni geni i vaspitanje. Treba naglasiti da borbeni gen ne nose samo čistokrvne rase. Pas ukrštenih rasa, npr. rotvajlera i kane korso, nosi takav gen.
Opasan pas je pas van kontrole ili pod nedovoljnom kontrolom koji pri tome svojom snagom može ozbiljno da ugrozi drugo biće, bilo da je to čovek, pas ili neka druga životinja. Snaga psa i fizička veličina žrtve odrediće obim štete. Nije isto ako patuljasti pinč ujede odraslu osobu ili ako ujede dete. Osim toga, ujed takvog psa nije opasan koliko i identičan napad snažnog psa jer je šteta daleko manja, ali ipak može biti opasno i svakako ne treba tolerisati.

Skala
Ocene su 0–10. Što manje bodova ima, pas je manje opasan.
1. Geni i snaga psa tj. objektivne povrede koje može da nanese: ocenu 0 (nula) dobio bi pas bez borbenih i lovnih gena i objektivno fizički slab pas; 10 (deset) dobio bi pas izuzetne fizičke snage pravljen za borbu ili lov divljih životinja.
2. Vaspitanje: ocenu 0 (nula) dobio bi u potpunosti pravilno vaspitan pas; 10 (deset) pas koji je potpuno van kontrole vlasnika. Ocena se određuje u zavisnosti ko vodi psa jer je čest slučaj da je poslušnost sa jednim članom domaćinstva na veoma visokom nivou, a drugog ne smatra za vođu pa je situacija potpuno obrnuta.
3. Povodac: ukupna ocena dobijena u prve dve kategorije (geni, snaga i vaspitanje), deli se za broj više. Na primer, pas ukupne ocene 12, ako je bez povoca i korpe deli se sa dva što daje 6. Ukoliko ima i povodac deli se sa tri što daje 4. Povodac štiti bića na distanci, ali pri prolasku pored njega može da ugrozi, ujede, skoči, ogrebe, obori...
4. Korpa (brnjica): ukupna ocena deli se sa brojem više nego kad nema korpu. Korpa štiti druge od ujeda, ali pas može da obori drugog psa, dete, čoveka ili ih nagna da beže i time izloži opasnosti. Zbog toga sama korpa nije potpuna preventiva od opasnosti.
Ukoliko pas ima i povodac i korpu ukupan broj deli se sa četiri.

277a

Tabela
0 (nula): potpuno bezopasan pas
0,1–2,5: bezopasan pas
2,5–5: srednje opasan pas
5,1–7,5: opasan pas
7,6–9: veoma opasan pas
9–10: nekontrolisana agresija

Primer ocenjivanja
Vrlo popularna rasa borbenih gena i velike snage – američki pit bul terijer:
1. Gen i snaga: ocena 10. Svi psi ove rase koje su kao jedinke zrele, a pritom nisu stare (od godinu i po dana do deset godina) dobijaju ocenu 10 bez obzira na to koliko su mirni i nisu skloni agresiji.
2. Vaspitanje: može dobiti bilo koju od ocena u rasponu 0–10. Savršeno vaspitan američki pit bul terijer dobija ocenu 0, a onaj koji je potpuno van kontrole dobija ocenu 10. Nivo vaspitanja ne određuje vlasnik već objektivna merila.
Ako uzmemo da je savršeno vaspitan i dobio ocenu 0, a za gen i snagu kao što je navedeno 10, zbirno 0+10=10 što se deli na 2 (jer su dve kategorije) 10/2=5. Iz toga sledi da je savršeno vaspitan američki pit bul terijer bez povoca i korpe, iako na granici između srednje opasnog psa i opasnog psa, ipak srednje opasan pas. Ne treba se zavaravati, slobodno se može reći da je savršeno vaspitan pas prava retkost (ne samo ove rase, nego uopšte), tako da je i u ovom utopističkom primeru američki pit bul terijer jedva upao u grupu srednje opasnih pasa. Ukoliko bi bio na povocu ili imao korpu, jednačina bi bila 10/3=3,33. A ukoliko bi ovakav pas imao i povodac i korpu, deset bismo delili sa četiri pa bi jednačina i konačna ocena izgledali ovako: 10/4=2,5