Disciplina je važan element pravilnog vaspitanja. Predstavlja mentalno tj. psihološko podsticanje da se ispravno postupa i ponaša. Ali ona nije dresiranje kako mnogi misle. Čine je pravila: šta je dozvoljeno i šta se mora, a šta nije dozvoljeno i šta se ne sme. Ne smeju se čekati opasne situacije i tada se setiti da bi bilo dobro da nas pas posluša. Disciplina je sačinjena od svih trenutaka provedenih sa psom u kojima ga nagrađujemo, nešto mu zabranjujemo, dozvoljavamo ili ga korigujemo. Da bi opstale, svim životinjama je neophodna disciplina.
S obzirom na to da su domaći psi  nastali od vukova, njihova je potreba da žive u zajednici – čoporu. Hijerarhija je neophodna, neophodan je i vođa. On daje sigurnost psu čime se problemi u ponašanju izbegavaju.

155aOsnovna pravila kojih se treba pridržavati

1. Ne dozvolite svom psu da dominira nad drugim psima. Postoje manje ili više jasni znaci kojim pas to čini. To ne samo da je bitan deo discipline već i poštovanje drugih pasa i vlasnika kao deo bontona.

2. Ne dozvolite da stoji pored vas dok jedete, a kamoli da mu tada dajete hranu.

3. Neophodno je da pas ima svoje mesto. To ne znači da ne može slobodno da se kreće po stanu ili dvorištu, već da zna gde može da se potpuno opusti. To je i mesto na kome spava. Vlasnik bi trebalo da odredi to mesto, a ne sam pas.

4. Nikada ne udarajte psa! Tako postaje nesiguran i slušaće vas iz straha, a ne zbog poverenja u vas. Ne koristite strah kao sredstvo i metod disciplinovanja.

5. Nikada ne vičite na psa! Tako postaje nesiguran. Vika unosi nemir.

6. Ne hranite svog psa dok ste napolju.