Većina divljih grabljivaca iz porodice pasa – društvene su životinje. Vukovi, afrički divlji psi, dol, šakali, kojoti, dingo, domaći psi – žive u parovima, manjim gupama ili čoporima. Čopori vukova i afričkih divljih pasa, najveći su; šakala, dola i dinga nešto manji; a kojoti žive u parovima ili manjim grupama. Domaći psi, takođe su društvena bića. Ipak kod domaćih pasa imamo varijacije od višebrojnih čopora do čopora koji mogu činiti dva psa, pas i čovek, pas i konj, pas i mačka... Vukovi s grivom i lisice obično žive samotnjački.

Američki urođenici divili su se snazi, hrabrosti i inteligenciji vukova i divljih pasa. Oduševljavala ih je lojalnost koju pokazuju unutar čopora.

Čopor omogućava da se ulovi veći plen, lakše brani teritorija i lakše odbrane od drugih predatora.

Veličina čopora zavisi od raspoložive hrane. Može biti toliko mali da ga čine samo dva člana pa sve do toliko velikih čopora od preko trideset jedinki. Kod vukova najčešće ga čine od 8 do 24 člana. U većim, obično ima više mužjaka nego ženki.

Čopori su hijerarhijski uređene skupine. Svaka jedinka tačno zna gde joj je mesto i pokazuje dominaciju ili pokornost u odnosu na ostale članove. Jasno utvrđeni položaj daje stabilnost i čvrstinu njihovoj zajednici.

Na čelu čopora su vođe. Oni jasno pokazuju pratiocima kakvo je ponašanje prihvatljivo i koja pravila važe i moraju se poštovati. Svaki član ima svoju ulogu u lovu, odbrani teritorije, odgajanju legla... I svačija uloga je važna. I svako teži svom mestu u čoporu. Bez pasa na čelu, psi na začelju ne bi znali kuda idu. Bez pasa na začelju, psi na čelu ne bi znali da im se opasnost približava.

79aHijerarhija

Centar vučjeg čopora čine alfa mužjak i alfa ženka, koji ostaju zajedno tokom čitavog života. Ostatak čopora čine njihova deca – mladi štenci i stariji polu-odrasli vukovi. 

Hijerarhija je linearna – najdominantniji vuk pobeđuje u okršajima sa ostalima vukovima i naziva se alfa mužjak. Beta mužjak gubi od alfe, ali pobeđuje ostale. Najniže u hijerarhiji je omega.
Za dobrobit čopora, instinkt predvodnika isto tako je važan kao i telesna građa i snaga.

Alfa mužjak i alfa ženka – Dominirajući par vukova i vođe čopora. Imaju privilegije prokreacije (stvaranje i rađanje potomstva ) tj. samo se oni razmnožavaju. Imaju prednost i u pristupu hrani i ostalim aktivnostima.

Alfa mužjak – predvodi akcije čopora u lovu, odbrani članova čopora od neprijatelja, inicira napad na druge vukove, stoji na čelu dok migriraju, održava ostale članove na svom mestu jer ponekad mogu da mu se suprotstave.

Alfa ženka – veoma bitne uloge u lovu, ali njena alfa karakteristika najviše se ogleda za vreme razmnožavanja i odgajanja štenaca. U tom periodu, svi članovi čopora podređeni su njenim potrebama.

Beta mužjak i beta ženka – drugi par vukova, u poretku čopora prvi iza alfe.

Gama – Vukovi koji su u nadmetanju poraženi od alfe i bete, ali su iznad omege.

Omega – najniži u hijerarhiji. Potčinjeni su i poslednji pri deljenju hrane.